הלוואות לכל מטרה - gb
התחל כאן ▼

  
שלב 1: רשום שם ומספר טלפון

 
שם מלא (חובה) 
      
 טלפון נייד (חובה) 
  
        
  
  
  
  
  

  
 
 
   
   
   
   
תגיות נפוצות:
הלוואות, הלוואה, הלוואות לכל מטרה, הלוואות חוץ בנקאיות, הלוואה לכל מטרה, הלוואה בבנק, הלוואה מיידית, הלוואה חוץ בנקאית, הלוואות בנקים, הלוואות מבנקים, הלוואות חוץ בנקאית, הלוואות חוץ בנקאי

 
*הבהרות חשובות*
*אני מאשר/ת קבלת דיוור ו/או חומר פרסומי בדואר האלקטרוני או במסרוני SMS לנייד
*הנני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת, כי המידע שנמסר על ידי בטופס בקשה זה, נמסר מרצוני החופשי
*כמו כן הנני מאשר/ת לכם להחזיק את המידע לגבי במאגר המידע שלכם
*כמו כן הנני מאשר/ת לכם לשלוח אלי מידע בקשר למבצעים שונים ו/או כל מידע אחר הקשור לחברתכם באמצעות דואר/דואר אלקטרוני/ SMS, או באמצעי דיוור אחר
*ידוע לי כי הנכם רשאים בכל עת להפסיק ו/או לשנות אחד או יותר מהשירותים ו/או ההטבות הניתנים על ידכם וזאת לפי שיקול דעתכם הבלעדי
*כפוף לתקנון החברה / החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי ההטבה בכל עת
*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
*המוקד להצעות מימון אינה היא נותנת את האשראי והינה רק גורם חיצוני המאפשר ללקוח לבצע השוואה בין הצעות מימון שונות
תקופה מקסימלית להחזר הלוואה חמש שנים (60 תשלומים). עלות שנתית מקסימלית (כולל עמלות): בהלוואות צמודות מדד: עד 15.1%; בהלוואות שאינן צמודות מדד; עד גובה "שיעור עלות האשראי המרבי", בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993. לדוגמא: בהלוואה על סך 30,000 ₪, ב- 60 תשלומים, צמודת מדד בריבית 12%, העלות הכוללת תהיה 14.8% בתוספת עמלת שירות ושיווק בסך עד 800 ₪. *סה"כ תשלומי לקוח – 40550 ₪. ההערכה כפופה לשינויים במדד ושינויים נוספים. יכול וההלוואה תינתן על ידי חברות מימון ובנקים. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הגילוי בהתאם לחוק ולהנחיות גוגל.
*ההחזר הסופי על הלוואה יקבע ביום לקיחת הלוואה בפועל ומשתנה על פי הגורם הממן וכפוף לתנאיו ואישורו.
*אישור ההלוואה ותנאי ההלוואה בפועל הינם באחריות חברת המימון ואינו קשור לחברתנו.
*הדוגמאות המוצגות באתר הינן בגדר דוגמא בלבד בהתאם לדרישות המדיניות של גוגל / פייסבוק, חברתנו בכפוף לחברות המימון שומרת לעצמה להתאים ושנות את המבצע בהתאם ליכולות החזר הלקוחות.
השימוש באתר כפוף לתקנון.
© כל הזכויות שמורות 2017 אין להעתיק/לשכפל את המידע באתר ללא אישור בכתב מבעלי האתר |  ט.ל.ח
סוף סוף, כבר לא צריך לחפש שעות הלוואה דרך האינטרנט
בקליק אחד בלבד תוכל לדעת באילו חברות הנך זכאי לקבל הלוואה! 
   
דרך מהירה לקבל הלוואה!